Lahendame probleeme hüdraulika, automaatika, pneumaatika, elektromehaanika, mehaanika jt valdkondades.

Tööstusseadmete, agregaatide ning ehitustööriistade veaotsingud, kontrollimine, hooldus ja remont.

Nõrkvoolusüsteemid arusaadavamas tähenduses on:

  • arvutivõrk koos lisaseadmetega
  • eritehnika remont(tõstuki,kraanad,traktorid)
  • eriseadmete hooldus (automatiseeritud seadmed ja tootmisliinid)
  • laboratoorsete seadmete remont
  • autopesulate ja eripesulate(PVC,kangad) nõustamine/hooldus/remont
  • kodu- ja tootmise automatiseerimine (robotid ja kontrollerid)
  • õli- ja pelletkatelde seadistamine analüsaatoriga TESTO 300

 

HOOLDUS

Seadmete hooldus on kaasaegses tootmisettevõttes üks võtmeküsimusi. See ei puuduta ammu enam ainult tihendite vahetamist või liikuvate osade õlitamist. Ka elektroonikal baseeruvad seadmed vajavad hooldamist. Programmid täiendamist ja tarkvarad uuendamist. Ikka selleks, et kõik sujuks hästi ja ladusalt ning ootamatuste tekkimisel oleks alati koht, kust abi saada. Jagame  teavet  partneritele, kellel on lepingulised kohustused hooldustööde läbiviimiseks.

 

Kui remont on veaotsing ja veale lahenduse leidmine, siis hooldus on tegevus, mille käigus kontrollitakse ka seadmete korrasolekut. Samuti seadeparameetreid, andurite ja muundurite kinnitusi - (nende korrasolekut, seade stabiilsust, tunnistuse parameetreid, lugemi õigsust, juhtmete ja pistikühenduste puhtust), harukarpide ja ühenduskohtade puhtust.

 

Lühidalt, hoolduses tuleb leida ja korrastada kõike, mis aja möödudes võib tekitada seadme seiskumise, määrdumise või avarii. Õige automaatikahooldus on seadme riketeta töö eelduseks, (kuid ei välista avariijuhtumite tekkimist muudel põhjustel).

 

Pidev hooldus tagab seadme pikema kasutusperioodi remondist remonti!

REMONT

Tööstusautomaatika remondiga tegeleme firma asutamisest alates. Näiteks puidu- ja metallitööpinkide, korvtõstukite, kraanade, ehitusagregaatide, varuvoolugeneraatorite, konveierliinide automaatika remondiga.

 

Remondi teostamisel analüüsime mis seadmega juhtus. Kas viga oli seadmes või kasutustingimuste rikkumises, mis viiks uue seisakuni.  Tuleb veenduda millistes tingimustes seade töötab. Millised on elektrilised, klimaatilised ja keskkonna tingimused.

 

Vanemate toodete puhul on oluline jõuda selgusele, mis on juhtunud ja prognoosida remondi maksumus. Kui vana remont on hinnalt samas suurusjärgus uue tootega, siis on mõistlikum uus toode paigaldada.

Esmakordselt mõnd seadet kohates tuvastame kõigepealt selle tööpõhimõtted. Tihti tuleb otsida või tellida remondimanuaale, et remondi tulemused vastaksid etteantud parameetritele.